YAMAHA CUSTOM CLUB FINLAND

Linkki suomenkielisille sivuille
Sivusto suomeksi
sivusto suomeksi

Yamaha Custom Club Finland (YCCF) on merkkikerho, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää Yamaha Custom moottoripyöräilijöiden ajoharrastusta, koota moottoripyöräilijät yhteisen harrastuksen pariin ja tehdä yhteistyötä muiden vastaavien kerhojen kanssa. Kerhossa on lähemmäs 900 jäsentä (vuonna 2016).

På svenska
på svenska
Yamaha Custom Club Finland (YCCF) är en klub för motorcycklar. Avsikten med klubben är att främja och uppehålla Yamaha Custom förarnas hobby, samla mcförarna till en gemensam hobby samt verka för samarbete med liknande klubbar.
Pages in English
pages in English
Yamaha Custom Club Finland (YCCF) is motorcycle club. The purpose of the club is maintain Yamaha Custom motorcyclers riding hobby, gather motorcyclers together and make co-operation with other similar clubs. YCCF has nearly 900 members.