Tietosuojaseloste

Tämä on webmasterin ehdotus tietosuojaselosteeksi. Ehdotusta ei yhdistyksen hallitus ole vielä käsitellyt. Sanamuodot muuttunevat hallituksen päätösten mukaisesti.

Yamaha Custom Club Finland -yhdistyksen jäsenhakemus/jäsentietomuutoslomake

Tämän jäsenhakemuksen/jäsentietomuutoslomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu kerhon jäsenrekisteriä, moottoripyörätilastoa ja kerholaisten välisen yhteydenpidon apuvälineeksi luotavaa jäsenluetteloa varten. Annettuja nimi- ja yhteystietoja käytetään kerhon hallituksen päätösten mukaisesti.

Annettujen tietojen perusteella muodostuu:

YCCF-jäsenrekisterin rekisteripitäjä on kerhon jäsenasioiden hoitaja. Jäsenasioiden hoitajan henkilöllisyys ja yhteystiedot ilmenevät yhdistyksen yhteystieto-sivulta. Mopotilaston ja jäsenten välisen jäsenluettelon rekisteripitäjä on kerhon kotisivujen ylläpitäjä. Kotisivujen ylläpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot ilmenevät yhdistyksen yhteystieto-sivulta.

Kaikki kolme rekisteriä muodostuvat sähköisesti annetusta lomakkeesta, jonka lähtevät jäsenasioiden hoitajalle ja kotisivujen ylläpitäjälle sähköpostimuodossa.

YCCF-jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei enää ole yhdistyksen jäsen ja hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Hävitettyjen jäsentietojen jälkeen uudelleen kerhoon liittyvä jäsen ei enää välttämättä saa alkuperäistä jäsennumeroaan. Hävitys ei koske jäsennumeroa, nimeä, kotipaikkaa eikä jäsenyysvuosia, mitkä voidaan säilyttää mahdollista historiikkia varten.

Mopotilaston tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei enää ole yhdistyksen jäsen, tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan, tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi.

Jäsenten välisen jäsenluettelon tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei enää ole yhdistyksen jäsen, tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan, tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi.

Annettuja tietoja säilytetään sähköisessä muodossa ja mahdollisesti paperille tulostettuna.

Jäsentietoja annettaessa tiedot kulkevat salaamattomana vastaanottajalle. Siksi lomakkeelle ei ole syytä kirjoittaa arkaluonteisia tietoja.

YCCF-jäsenrekisterin tietojen luovutuksesta kerhon sisällä päättää kerhon hallitus. Tietoja ei luovuteta kerhon ulkopuolisille tahoille.

Osa mopotilaston tiedoista (moottoripyörän merkki, malli, koko, vuosimalli, kuski/takanaistuja) julkaistaan vapaasti internetissä kerhosivuilla tilastona.

Jäsenten välinen jäsenluettelo julkaistaan salasanalla suojatussa osiossa (mihin on pääsy vain kerhon jäsenillä) internetissä kerhosivuilla. Se voidaan myös lähettää kerholaisille postitse tai sähköpostitse. Jäsenluettelossa julkaistaan vain ne tiedot, joihin on jäsenhakemuksessa/jäsentietomuutoslomakkeella erillisessä kohdassa annettu julkaisusuostumus.

Palautetta lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistuspyynnöt ja korjausvaatimukset esitetään henkilörekisteripitäjälle.


Sivua on viimeksi muutettu 2.10.2006.